مفهوم وتعریف برنامه ریزی

javahermarket

سه شنبه 19 فروردین 1393  11:28 ب.ظ

نوع مطلب :راه رسم زندگی  ،موفقیت  ،

مفهوم وتعریف برنامه ریزی

 

هرکس درزندگی خواست هایی داردکه برای رسیدن به آن هاطرحی می اندازدوتدبیری می اندیشد.خواست هاوآرزوهای بعضی برآورده نمی شوند؛برخی برآورده می شوندکه مطابق باواقعیات ودورازتخیلات ورویاهاهستند.

برای برنامه ریزی تعاریف متعددی وجودداردکه هریک ازآن هابیانگردیدگاه ویژه تعریف کننده ووابستگی اوبه حوزه ی علم ودانش خودویاگروه های خاص اجتماعی است مثلاً:

« برنامه ریزی عبارت است ازطرح تدابیری که بتوان به احسن وجه یامناسب ترین صورت ،ازمنابع موجودیاممکن الوجودبرای نیل به هدف های مطلوب استفاده کرد»[1]

« برنامه ریزی فعالیت مستمری است که نه تنهابه مقصد،بلکه به روش وصول به آن (مقصد) وتعیین بهترین مسیرنیزتوجه دارد»[2]

« برنامه ریزی تدابیری آگاهانه ای است که ازطرف مقامات دولتی برای تعیین هدف های معین ،باتوجه به روابط آن هاباهمدیگروبادرنظرگرفتن رشدمتناسب وهماهنگ همه ی امکانات برای رسیدن به این اهداف اتخاذمی شود»[3]

وسرانجام

« برنامه ریزی فراگردی است مداوم ،حساب شده ومنطقی ،جهت داروودورنگر،به منظورهدایت واشادفعالیت های جمعی برای رسیدن به هدف های مطلوب»[4]

تعریف برنامه :

برنامه ، معمولاً حاصل فرایندبرنامه ریزی است ، « مدرک یاسندی است شامل مجموعه ازارقام مربوطبه هم که مطلوب ترین توسعه رادرطول یک دوره ی معین درآینده پیش بینی می کند»

به عبارت دیگرسندی است که به عنوان مرجعی برای انجام دادن کارهاوارزشیابی فعالیت های انجام شده .

 1.       راسخ، شاپور.تعلیم وتربیت درجهان امروز

[2] .کومبز،فلیپ .برنامه ریزی آموزشی چیست ؟

[3] . شیخاوندی ،داور

[4] .فیوضات ،یحیی ،مبانی برنامه ریزی آموزشی


نوشته شده توسط: موسی نایینی | آخرین ویرایش:سه شنبه 19 فروردین 1393 | نظرات ()

برچسب ها: مفهوم وتعریف برنامه ریزی ، برنامه ریزی ،
سیستم افزایش آمار هوشمند تک باکس

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic